среда, 25 мая 2016 г.

Budowa sztachety z plastiku na ogrodzenie i bramę sztachetowa nie wymaga pozwolenia na budowę ani komunikowania tego faktu starostwu powiatowemu wyjąwszy szczególne wypadki.

Projekotwanie sztachety z plastyku na plot i bramę sztachetowa nie potrzebuje zezwolenia na budowę oraz raportowania tego faktu do urzędu oprócz szczególnych przypadków.

Plotki z plastiku na ogrodzenie i bramkę ze sztachetek nie przewyższające poziomu 2,2 m umieszczane miedzy dwoma przylegającymi działkami nie potrzebują żadnych formalności urzędowych. Tyczy się to także ogrodzeń zastępczych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to płotów niedaleko dróg prywatnych a także wewnętrznych nie będących drogami powszechnymi)
  2. budowa ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy ogrodzenia z plastyku na plot i furtkę ogrodzeniowadokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym bądź urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu stawiania ogrodzenia powinno określać gatunek ogrodzenia, sposób wykonania jego instalacji a także planowany czas startu budowy.
  5. Prócz zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o upoważnieniu do zarządzania posiadłością w zamysłach budowlanych a także jeżeli jest to zadane przez starostwo zarys ogrodzenia.

Niekiedy do konstrukcji ogrodzenie z PCV na ogrodzenie i furtę ze sztachet zadane są ponadprogramowe uzgodnienia tj. np. aprobata zarządcy drogi na miejsce wjazdu.

Budowę ogrodzenia wolno rozpocząć po 30 dniach od zgłoszenia planowania jego konstrukcji, o ile starostwo nie wniesie przedtem protestu. Sprzeciw może zaistnieć w sytuacji, jak planowane ogrodzenia z plastiku na ogrodzenie i furtkę ze sztachetek jest nieprawidłowe z ustaleniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym planowanej ulicy. W sytuacji gdy przewidywane ogrodzenie z plastyku na plot i furtę ze sztachetprzypadkiem może zagrażać bezpieczeństwu ludzi względnie mienia, np. poprzez ograniczanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może wymagać załatwienia pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru stawiania płotu jest ważne przez dwa lata. Wstrzymanie rozpoczęcia robót przez ten okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia a także w wypadku ochoty zbudowania ogrodzenia konieczne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий